Mjesec: veljača 2020.

Korizam zaspravje va Kastafšćine počne na Prvi četrtak, aš na Prvu sredu se još matači i munjesa, ale mesa se ne ji. Na prvu korizmenu nedeju pridu feštari na “poglotki”…

Prvu korizmenu sredu zovu va Kastafšćine “Prva sreda” ale “Popelnica”. Stari judi se redu na Prvu sredu jutro va crekav popelit, pak zato i zovu ta dan Popelnica. Na Prvu…

Imenica beseda, besida ali besjeda javlja se va celcamentomu hrvackomu govornomu prostoru, va simi obliki refleksa staroslavenskog jata. I sama beseda j staroslavenskog porekla, a njeje značenji nij samo rič,…

Maškarana kumpanija „Cvjetni korzo“ udruge matuljskih penzići šla se je pokazat na Zvončarsku smotru dana 22.februara 2020. od ure zapodne. Prvi su bila dičica Dječjega vrtića, a druga penzići. Misal…

Utorak pred Popelnicun zovu Pust. Deju i Mesopust zato, aš se od pol noći na Pust mora meso i saki mrs pustit po bande. Ni zabel ne delaju z mastun…

                             Anica Sanković, Surinova,  rojena u selo Brce, sada Bratović, je Kućankina  nevesta u Pasjak. Na pusnu nedilju ćeju Paške mačkare ubiskat sela Brce ali Starod. U torak na dan…

Morda je zaslužna numerologija, ma meni se vidi da takovega smiha u Hangar u Matulje ni još bilo. A ni se davala komedija. Ljudi u gledalištu nikad već, okoli 180….