Mjesec: siječanj 2020.

– Ste prokurali prašćića? – užalo se j’ popićevat mej susedi o mlade lete.  Aš prokurat prašćića ni bilo tako lahko. Složilo bi se par od njih, oprtili su napošne…

Omrše su duše, kršćene dušice. Naši stari mogli su, ne samo duhovno, već i materijalno oćutit dušu (njeji glas, duh, opip…). Z svojega njazla dušice su dohajale va ov svit…

Škurava je, samo noćne živali si jišću ča za ugrabit za se prehranit. U Pašku goru je mir, samo zvezda Danica kaže da će još malo bit tako. Bliža se…

            Krabunosnica, krinka, obrazina, krabulja  –  nazivi su za predmet ki pokriva nos i oči, del su kostima ki stvarno al „simbolički“ pokriva pršonu da ju ne moremo poznat.            …

Mȁt, utȁc, sȋn i hćȋbȍtra, kȗme, pikulȇnčići,tȅta, ũjna, strȋc i svȃk,nȏna, nȏno, ȕnuki .Hlȉp i krȕh,šȉšor, zornȉca,    štrȕklji i štrȗdalj,budȉle, ubatȉca.Rȗka, nȏga, čljȅnak, pȏlš,ubrȁs, škrnjȉca, ušȅso, vrȃt,trbȗh, stȅgno, kȉčica, kolȅno,plȅća, krȋž,…

Fuzalica ali fuzaljka je sanjkanje, a more bit i sanjkalište. Fuzat (se), a po kirsku huzat, znači sanjkati (se), ma i klizati, poskliznuti (se). Fuže se na sanjkah, čakavski rečeno…

Na Tri kraji jutro redu stari judi na breg Vršak prvo sunca zilaza videt, kako će sunce zić. Stari deju, da su već to zapoštali, ako sunce z oblaka zileze,…

Z tri kruga okol sela za Tri kraji, nedeju, 5.1. Žejane opiraju ovoletni pust. Prva pusna zvona zasost će na uru pred ponoćun, a Žejanci će obać krugi i popit…