Će pasat…

„Će pasat…“ – ove san besede i pogled na življenje naučila od svoje matere Dragice ka je to usadila u mene kako nič čega se u život u saku priliku rabi držat.

          Dragica je bila jako potrpna žena ka je dumboko verovala da zlo bilo ke šorte ne more zavavik durat, obraćala se veri da će pasat (proći) i da će se sve dobro finit.

          „Moraš verovat“, ganala mi je. Takova je bila i u bolest:

 „Će pasat“, rekla bi, a ja san njoj užala reć:

„Mamo, bolest sama pride, al sama ne pasa“. Ma nje ufanje je bilo tako velo da bi rekla:

 „Je kadagod i grdo i hudo, niki put misliš da vero ne moreš, da su te svi zabili, da ti se jame sprid oči otvaraju, ma to ne more zavavik durat, će pasat.“

          Dragica je bila i ostala moja zvezda, žena zi čijega san primjera naučila kako bit dobar čovik i vavik verovat da će zlo pasat. Nikad njoj ni bilo previše dobro, ni znala za oholiju, šumperbiju, umišljenost, pa ni ni pomišljala da i to velo dobro  ko niki drugi uživaju –  pasa.

mat Dragica

***

          Jako je bila pametna i mudra moja Dragica sve ako nikad ni  čula ni znala za kinesku štoriju o dvi škatulice ka ukratko re ovako: Jedan otac, na kraj teškoga i od veloga dela ruvinanoga života, ni svomu sinu jedincu jimil ča pušćat. Jedino blago ko je sin od oca redital  bilo je da ga je naučil pisat i čitat i dvi škatulice: črnu i belu. Dal mu je naputak:

 „Hodi u svit. Ako ti bude jako teško otvori belu škatulicu, a kad ti jako dobro bude, otvori črnu.“

          Sin se je tužnoga srca uputil u svit. I teško mu je bilo jako, bila je vela mižerija, lačan i žajan je bil. Rekal je: „Ubit ću se, ne moren više!“ Zadnji čas se je domislil na očeve škatulice i otvoril belu. Nutri je našal jedan buletin (cedulju) na ki je, zo očevu ruku bilo napišeno: „I to će pasat.“ Te su mu besede dale toliko kuraja da je partil dalje.

          I spasilo ga je to ča je znal pisat i čitat, pa je pomogal ljuden, a našal je i posal pisara, stekal fameju i bogastvo. I nikad srićnijega čovika! Jenu večer je razmišljal o toj veloj srići, pa se je domislil na onu črnu očevu škatulicu. Našal ju je, otvoril, a nutri je opet našal buletin na ki je pisalo:“I to će pasat!“

***

          Eko, meni se para da su ove dvi štorije jako dobre za početak leta ko je sprid nas. Ako je loše, ne more bit za vavik, a dokle je dobro, uživajmo. I tako u krug. A vavik moramo bit pronti  za novi krug. I moramo znat da je naša prva zadaća da budemo ljudi, aš samo tako ćemo bit srićni. Bitna je dobrota duše, ljubav, fameja, prijateli i – sunčan dan. Srićno van bilo mlado 2020. leto.

Marija Gračaković