Mjesec: siječanj 2020.

Živeli su pul Rubeš na starine.  Dozidali dve kamari za decu, ka su nabrzo prihajala i kot z vodi rasla.  I kad su zrasla da njin budu napomoć, dve najstareje…

Petak, 24. 1. va Lovrane se nastavja pusni program Kulkarneval, ča se održava kod jeno od 27 susjedstav Europske prijestolnice kulture. Pod parolun “Budi ča si, nosi se va Kulu”…

„Će pasat…“ – ove san besede i pogled na življenje naučila od svoje matere Dragice ka je to usadila u mene kako nič čega se u život u saku priliku…

Dežažija ali dešažija je romanizam (od tal. disastra) koga bimo mogli prevest kod katastrofa, propast, nesrića i nevolja, a va prenesenomu značenju to bi bil životni brodolom i pad na…

Na dvajset antonjskega je Šebaštijana. Pred Gradon je crekvica svetega Šebaštijana i Fabijana, pak je na Šebaštijanu samanj va grade Kastve. Trgofci su najveć domaći i neki Kranjac, aš ta…

Na Antonju va čuda sel okol Reki i va Istre počimju maškare, a najavi jih Antonjski rog. Evo ča j’ o Antonje va našeh krajeh svojni napisal Ivo Jardas: Na…

Udruga matujskeh penzioneri četrtak, 16. 1., organizira tečaj potresujke ale pojke po starinsku,za člani plesne sekcije. Saki četrtak već četira leta je tečaj, škola standardneh plesi, a na kraje tečaja…