Godina: 2020.

Sede na klupe.  Se okolo zelenilo. Pred očijami celeste nebo pije modrinu mora, al morda se to more pokriva z nebon celeste. One dve se glade. Paze i maze. Tiču…

Blizu naše kuće, leh priko česte, je jedan veli dičji dom Grada Zagreba. Odmaralište. Kad rečen „veli“ mislin na celi teren okolo nikoliko kuć (ke su „dom“) kadi su igrališta…

Jako je štimana hrana. More bit: kravlji, ovčji, kozji al od zmišanoga mlika. More jimit svitski poznato jime, more bit paški, krčki, lokmartinski… more bit  poznata marka, a more bit…

Zmislin se kako se je lepo kantalo „reci meni moja mala biš ti meni škverski trliš prala“. Šal je moj prijatelj na delo hodeć u Treti maj, aš je bival…

Lehi su ovi dni pune salati. Ni dobrega obeda bez dobre salati, a kakove su se jile va našeh krajeh, ma se i danaska seju i jedu, i ča j’…

„Javi se kad prideš. Napiši jušto nikolike rige da znamo kako si na put pasal, da se ne pojidamo.“  Tako se je uževalo reć onin ki su hodili na put:…