Godina: 2020.

Ni jušto obilata, aš nas čudo toga muči, ma letinja nan je prišla kako i  vavik, kako i sako leto. I pasala! Pripravili smo se kako smo znali i umili,…

Sen ki se boje da će se od starine bit pozabjeno kad stareh više ne bude, teplo preporučamo ovistu štoriju ku j’ pred pet let napisala učenica šestega razreda Osnovne…

Zagrad je del Leprinca, a najlepče ga je videt baš z vrh Leprinca. Ako reste s cestun od Zatki proti Tumpićen, prit ćete do Staji. Nekada je tu bilo mesto…

Okol Marčeji po umejkeh, po vrteh i okol kuć je više tić lego jih je bivalo nekada. Deju judi, da jih je još i preveć, pak kad živjad polove, udre…

Pred nami je peta i zadnja ČA-čitalnica, natjecanje va interpretativnen čitanje proznih teksti na čakavsken narječju. Prijave su do 25. 9., natjecanje će se održat virtualno, kot i se va korone, a…

Va jednen mićen primorsken glagoljašken klostru med starun kramarijun našli su hićeni starinski pisani rukopis. Napisan je naslov –  Gaštronomija. Već nagrižene od miši i starini, napol zipraneh redi, izloženeh…

Priroda nan šapiće čudo besed, a nje abecedu saki od nas čita na svoj mod i sakomu to „njegovo“ značenje za vavik ostane u pamet i spomeni. Ni važno ako…