Mjesec: prosinac 2019.

Va Kostrene je danaska Mikulna. Počimje na dve i pol ure zapolne, a bit će čuda sadržaji za seh pomalo, od dečine do starejeh. Nastupaju kostrenske udruge, škole i vrtići,…

Dece koj’ su se vlasi zavijali onako na lejić, nad čelon al nad škranjicun, reklo se j’ da ga “malik liže”. Malik mi zovemo i vrstu dreva ko ima jena…

Čakavci imaju i augmentative! Nisu ograničeni, ako ste to pomisleli, samo na deminutive. Znaju oni i lupnut šakun va stol pa zarocat i zatulit da se čuje do devete plovanije….

Ovu štoriju je povedel Oliver Damijanić z Pazina, administrator Facebook grupi “Domaće beside s Pazina i okoli”, kade se čuva i poveda domaći istrijanski zajik: San se domisli jenu štorijicu…

Vreme od prve nedeji za Katarininun do onega ćedna, va ken je Božić, zovu va Kastafšćine advent. Va advente j’ ovako po nedejah tužno, aš ni tanca, kako j’ od…

Sinoć je važgana prva štelika na Adventsken vence, Reka je cela okićena i lampice gore. Počel je Reka Advent – najčarobniji advent na Kvarnere. Tisti prvi adventski vikend ki je…