Dobra ruka

Ivan Zvane Žgrabljić iz Kašćergani je povida kako se za Novo lito nosila dobra ruka; ” – smo jedan drugemu nosili lišnjake, jabuke, orihe… to ča smo imali. Tega drugega ni bilo. Ritko je bilo da je ima ki kakovu naranču. Dobra ruka je kako danas poklon. U siromašćini , si poklonija, dar za dobru ruku, ča si ima. Ja se domislin kad san bija ja otrok, najprija bi doša sused i donija dobru ruku. Pokle bi pošli naši poli njigovih i dali njima dobru ruku.

Fruit, Apple, Tangerines, Nuts

Na staro lito smo se frmali za jutre dan. Ženske, naše mame, su prontivale pulaštre i drugu hranu za sutra. Mladi su se spravljali za na feštu, ples. Prijelaz iz jedne u drugu godinu ni bija niš, eli diboto niš. U većin gradovi je bi ples, ma poli nas ni. Mi smo svitovali Božić, a za Novo lito je bi samo ples. Po seli bi pošli jedan poli drugega i si rekli: Došlo je još jeno. Neka bude bolje od pasanega. Na plesi ki su bili u većih misti, Svetom Petru, eli Žminju se plesalo pod organić, harmoniku i mišnice. Po selih je bija ples, samo po kućah, kadi su ljudi puštili. Je bilo četiri, pet ženskih i to je bilo već sve puno. Ženske bi zajno zgrabili ti braviji. Čim je počelo sviriti tik-tak bi hi pobrli. Po cilu večer neki muški nisu storili plesa. Ki je ima vezu s kakovon, ona je bila u kraju, samo te je malo pogledala i ti nju, i već su se srca našla. “