Stipanja

Drugi dan za Božićen zovu va Kastafšćine Stipanja. Kako san već rekal, na Božić se saki doma drži, ne gre sused susedu, a za “polažajnika” Kastafšćina ne zna. Pul Marčeji bi bil rug i špot, ki bi šal na Božić va tuju kuću. Stareji reču još jutro dece: “Deca, danas ni krijanca poć po tujeh kućah, danas se j’ doma”. Ale na Stipanju j’ se drugačije. Na Stipanju h’ po sen sele pravo božićno veselje. Već rano jutro gredu susedi jedan g drugemu. Ki god stareji pride va kuću, mu ponute žmujić rakije. Dece se da jabuko ale naranča. Frajerica frajaru i sestra bratu da nove kalceti ale zapesnice, ke j’ sama splela od zelene, črjene, al modre vuni.

Zapesnice su pet šest unač duge. Mladići nimaju rukavic, pak prek pesti na puls navuču zapesnice, a neki reču i pulsi. To njin tepli ruku za pestun, ale puls, pak deju:

“Ako j’ puls gorak, gorka j’ sa ruka”.

Zato se i zovu zapesnice, aš se nose za pestun.

Na Stipanju j’ cel dan po Marčejsken sele uževalo bit jako čuda sveta, utinut za polnen. Po sele su pohajali kolejani i mantinjada. Judi saku nedeju radi boćaju, ale na Stipanju gredu boćat i onisti, ki nikad čez leto ne boćevaju. Boćari imaju saki dve drevene boće, a spravi se jih kunpanija od 8, 10 do 12, aš moraju bit pari. Pol kunpanije j’ skupa, a pol skupa. Napred hite jenu boću (a to se zove “bulin”) – pak si g bulinu hitaju ale toče boće. Boća, ka j’ najbliža bulinu, “igra” ale ima jedan punat. Ka kunpanija prvo stori šesnajst, ale dvajset i jedan punat, kako već prej dokončaju, ona dobi foru ale partidu.

Pul boć se i pije, lego ne čuda: na četireh pride saku partidu litra vina ale na sakega kvartin. Mića deca, ka još ni školu ne hode, se boćaju. Još i na paše zamu boće, pak se boćaju. Ako nimaju boć, boćaju se z kamenen. Saki nima jenaku voju za boće, ale na Stipanju j’ staro užanca da ne mine nijedan, utinut pak stareji človek, aš fanti al koledvaju al mantinjadu pobiraju.

Related image

Rug i špot bi bil va sele okol gospodara, ki j’ zdrav, a ne bi šal boćat. Lego to se prvo ne bi bil nijedan ni posukolil, da na Stipanju ne pride boćat. V Rukafce boća na Stipanju Dolnji Rukavac proti Gornjemu Rukafcu, i to stareji judi.

Ivo Jardas, Kastavština

2 thoughts on “Stipanja

  1. Se j to lepa užanca bila, ma šjor Jardas ni ni spomenul ča su delale ženske na Stepanju…, muški da gredu boćat.., a mi ženske??? Po dobren staren običaje, ženskice moje, snajdite se… Kuhat ne moramo aš nan je sega od Božića ostalo.., lep dan je, škoda j va kuće bit.., ni nan ča lego obuć se i poć hludit, kad je već to blagdan od hluhenja i pohajana…pa do kuda arivamo… 😜😜
    Evo moj je muž šal Markovićen i Srdočen, tamo j već fanj let užanca da na Stepanju njiha Udruga vinari na današnji dan stori feštu.., proglase najboje ocjenjena mlada vina, podele diplomi, degustiraju vina i lepo se poćakulaju i zabave. Evo, ako ne redu boćat, muški su opet našli dan za svoj gušt i lepo druženje. Jas još vavek sedin i kafe pijen i razbijan glavu kamo bin šla… 🤪🤪🎄

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *