Božić

Još je posensega škuro, kad judi pridu na Božić jutro zornice. Najprej redu va dvor blago pogjedat. Oganj snete, pojedu saki par ulenjaki, stareji popiju frakulić rakije, pak gredu još do dneva spat.

Ki nisu bili na zornice, kad stanu, najprvo blago obrede, ontrat skuhaju po užance kafe. S kafon jedu kruh s cizibun. Božićni kruh je dvoje sorti: hjebi z cizibun su za s kafon, a od hjeba prez cizibi se reže kruh za z drugun hranun.

Kad se dan rasćara, devičini redu ugjedat šenicu, ku su posele na kakov pijat na Lucijinu večer. Šenica j’ bila hranjena. Nijedan ni znal za mesto, kamo j’ bila divojka hranila šenicu. Ako j’ šenica zelena i suha, to prez suz, ontrat je devičina vesela. Vaje ju nese pokazat koj susede, a ontrat ju stavi na stol i na stole j’ si Božići, se do Trih kraji.

Divojka, ka najde na šenice suzi, tužna je. Šenicu cmrkne ća, da je nijedan ne vidi. Ako ju ka prijatelica pita: “Kakova ti j’ jutro bila šenica?”, ona reče: “Ju mane, ni mi zilezla. Miši su mi ju pojali, crkli bog daj!”

Nekada ni za obed na Božić bivalo neke obilšćini. Pečenega mesa ni bilo va nijenoj kuće. Letućini zvan kokoš va Kastafšćine judi nimaju. Kad Kastavac ubije kokošu, neč ni dobrega: al je neki va kuće bolan na smrt, al je pak kokoša otela krepat.

Trefi se, da neki i neki za Božić ubiju kakovega peteha ale kakovu staru kokošinu, ka već ne nosi, ale pak ubiju kokošu, ka hojeva nekamo ća jaja nosit.

Najveć kupe za Božić govedinu. Al je govedina ale kokoševina, kuha se juha. Kuhano meso jedu z kapuzon. Na Božić bila j’ užanca jist kapuz prez fažola špehon dobro zapeštan. Kapuz su po pravice kuhali dobar. Ni mu bilo prigovora.

Image result for kupus kiseli

Saki dan čez leto kuha se palenta za obed, samo na Božić ne. Na Božić se ji kapuz i meso z kruhon. Muški nisu nikad radi prez palenti, pak ki jušto želi, da i na Božić ji palenti, zame onu, ka j’ ustala od Vilije božje.

Deca nisu imela obilo kruha drugi dnevi, pak nisu na Božić pitala palenti, lego su jali kruh, a za obedon su jali i ulenjaki.

Image result for božićna pogača

Na Božić za polnen gredu na blagoslov. Doma gredu mlajuhi koledvajuć. Kad pridu va selo, gre saki va svoj dom, aš na Božić ni krijanca ni boćat, ni na briškulu igrat, lego se saki doma drži. Za južinu se pije belo kafe, kako i saki dan, ale z kafon se ji kruh z cizibun. Za večeru se j’ pojilo ono, ča j’ od obeda ostalo. Božić je jedini dan v lete, kad gospodarica za večeru niš ne kuha.

Ivo Jardas, Kastavština

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *