Kopošanto

Zadnje zemaljsko počivalište naših pokojnih je groblje. Za svih kršćani groblje je sveto mesto. Talijani ga jušto tako i zovu: campo santo. Mi smo na Kornić ozdavna posvojili tu besedu ma smo ju „ponašili“ i ganamo  kopošanto. Istina je da današnji mladi ljudi sve više rabe našu besedu groblje, a mi stariji smo ostali verni – kopošantu.

Naših pokojnih, milih i dragih ki tamo počivaju, spominjamo se saki dan, a kada god moremo obajdemo to sveto mesto, svetu zemlju u ku su pohranjeni njihovi zemaljski ostatki. Sve ča njin danaska moremo dat su rožica, svićica, misal, spomeni na sve lipo i tužno ča smo skupa šnjimi pasali i molitva: Bog vas pomiluj. 

Kopošanto

Ma oni i kad u smrt gredu ostanu snami dokle god nas pamet služi, dokle god njin moremo zahvaljivat za dobrotu, srce i dušu.

Kopošanto je najžalosnije mesto na svit kada mu dopeljamo novoga „člana“. I zemlja, i zidi, i križi, i mramorne pljoče plaču snami kada zgubimo najmiliji. Posebojno je vela tuga i žalost kada zgubimo mladu pršonu ka je još čudo toga mogla podarit:  dici, fameji, prijatelon svojen delu… A nje partenca otvori čudo dumbokih ran ke teško, al nikad ne zarastu. Ma zi te kože se ne more. Naš život je kako svića ku ugasi malo jači nalet vetra.

Hand, Candle, Diwali, Festival Of Lights

I ne ugasi se, ne parti samo čovik! Zo šnjin parti njegova misal, parte lipote, ljubavi, njegov kuraj, delavost, žulji, parti njegov smih, suze, kanat, pojidi… Ostane prazno njegovo mesto za stolon, njegova katrida. I to je tako odkad je svita i vika.

Niki će reć: „Partil je, Bog ga pomiluj, lahka mu zemlja.“

Ma kako „lahka“? Kako zemlja nikomu more bit lahka? Ča težaku ki je u pot svojega lica zemlju kopal i oral? I volil ju je i sto puti prokljel, aš lahka mu nikad ni bila. Ni bila lahka kad ju je štental, a još teža je seda kada ga je, magari brižno kako mat, pokrila.

***

Ovo su dani kada su kopošanta  pune ljudi, kada kopošanta postanu mesta naših spomeni, kada jih obahajamo i „lahkoj zemlji“ i tvrdomu kamiku šapićemo sve ono ča živin nismo orivali reć, aš saka partenca previše rano pride, a mi nismo pripravni.

Cemetery, Graves, All Saints ' Day
Si Sveti

Danaska, ovih dani ni čovika ki se, magari zdugoga, ne spravlja na put da bude bliže svojin dragin pokojnin, ni groba na ki ne gori svića, ki zo rožicu ni okićen, ni kuće u ku ni ničija  ruka lumin važgala. Gore lumini za onih ki su finili svoj zemaljski put, a fale nan. I nemojte da bi ki grobić u škuro ostal!

Sviće naših spomeni vavik gore, a ljudi umru samo ako jih svi zabe.

Marija Gračaković