Najboji od najbojeh

Izbori nan se bliže, više ne znaš kamo pogjedat od teh kandidati. Saki su izbori, ako malo boje pošpijaš, isti. Ziberamo najboji od najbojeh. Od oneh ki su se kandidirali, lego ča. Tisti drugi doma sede i va TV žbale.

Va to vreme od izbori, jenako je aktualna kot i 1948. leta štorija od Franje Šepića-Bertina “Najboji od najbojeh”. Se se j’ promenilo od onda, a se j’ ostalo isto:

Bil je to jedan mej čuda skupi v Rukavce za raton pul Kinkeloveh. Moglo j’ to bit kade okole 1948. leta. Zibirali su se kandidati za mjesni Narodni odbor Rukavac. Kada god su se zibirali kandidati, predlagali su se “najboji od najbojeh”. Čuda su juden obećevali, a malo se j’ moglo storit.

Judi više nisu verovali da će se neč jako na boje promenit, pak se j’ na ten skupe zdignul jedan Rukavčan z Rukavca Gornjega po imene F.J. i rekal da ima jedan predlog. Drugovi ki su sedeli va radnen predsjedništven su mu rekli neka ta svoj predlog reče, pak je rekal: “Vavek do sada zibiramo najboji od najbojeh, a nan juden ni niš boje. Čuda se obećuje, a niš se jako ne stori. Predlažen da ov put biramo najhuji od najhujeh, baren nas neće jadit ako niš ne store.”

Judi su prasnuli va smeh. Oni ki su bili va radnen predsjedništven su mu rekli, neka ne govori ča je je, i neka re zajedno skupa ća, aš ako ne, će odgovarat.

Franjo Šepić-Bertin, Štorije od Rukavca, Kućel i šire okolice