Šempija, šempljast, inšempijan

            Nigda smo se zaistinu trudili za sakoga čovika, ako je čagod i nanopak delal, ako je bil malo i nakrivo nasajen i bedast, ča lipču besedu nać i hvalit ga na saki korak. Danaska je pak prišlo takovo vrime  da je ljuden više na pamet kako će nikoga uvridit, narugat mu se, raje će reć da je niškoristi leh čagod lipoga.  Za tu „potribu“ nan i u naš čakavski govor stoji na raspolaganje više „sličnoznačnic“, kako:  bedako, trubilo, šašavac, slabe pameti, šuplje glave… U novije vrime su se tomu nizu prešuljale besede: tupan i  tutlek, a ja ću van danaska pravit ča je šempija ( u Dalmaciju se reče šempja). Ova beseda zo jenin baton tuče po dva roda: po muškomu i ženskomu. (Na primjer: On je jena šempija. Ona je prava šempija.) Besedu smo „ponašili“ zi talijanskoga scempio, a znači ono zač u standardni jezik rečemo budala, glupan.

            Donke, kada nikoga želimo uvridit, hitimo mu , kako sigalj vode, u lice: „Šempijo!“ Ako uvredu želimo još i „podebljat“ imenici dodajemo i pridjev. Šempijo šempljasta!“  A on se brižan samo strese kako da je trisku za uho ćepal. Odrebetuje mu ta hudoba od besede u uši i ne zna ča bi odgovoril.

            Da sve ne bude tako grdo i črno i ove besede, kako i sve druge moru se koristit i u preneseno značenje. Tako jedan moj pjesnik, komu san pisala pogovor za knjigu, ki se jako trudi da očuva čakavski govor, u jenu pjesmu razvija stanje prve zaljubljenosti, a vrhunac je u zadnji stih kadi za tu malicu govori: „de kapoto me je inšempijala.

            A se spominjate  (kako ne) serije „Naše malo misto“? Dr. Luiđi  u jedan deškorš govori svojoj Bepini: „Ovo si me ti  inšempjala. Bil san bistar prin nego san te upozna.“  Ma da, morete mislit.

            Ovih dani san u jenu  kumpaniju, kadi su svi bili malo „veseli“ čula ovakov pogovor: „A, on je jako furbast, pije malo da ga vino ne inšempija.“

A jedan mladi čovik je ovako u svoju pjesmu napisal:

 „Volin sedit pod staru lanternu,
 trizan i pijan,
čekan jenu maletinu,
a svi mi govore da san inšempijan“.

šempija.jpg

 

 I ča se tote more! Čula san i pogovor o jenomu čoviku, zidaru, ki na starinu od svojih dedi zida pravu starinsku kuću od kamiki. Pomalo, kamik po kamik.  Ni mu fuga, u penziju je, a govori da će ju vnukon pušćat. Da se ne zabi kako se je nigda siromaški, a lipo živilo. „Sve je to lipo i dobro, ma istešo moraš bit malo šempljast za ovoliko se mučit, za poć u ovakovo delo“, govore susedi.

            I sve tako, moremo bit šempije, a moru ljudi samo mislit i ganat da smo to, a sto puti smo mudriji i šegaviji od njih. Moremo bit i inšempijani  od ljubavi, od vina, od veloga dela, od šumperbije, od letnjega sunca i ki zna od čega sve još.

šempija, 2.jpg

 

            Gibonni u svoju pjesmu „Divlji cvit“ ovako kanta:

 „Ni mi potriba sad
ka šempja gubiti mir
jer sam proguca kost
za jubav niman lipu rič.“

            Eko, zo ovin ću danaska finit. Pustit ću vas da sami razmislite „ča je pjesnik otil reć“, pa ako ste jimili toliko pacence da ove moje črčkarije do kraja pročitate, ako niste neću van zamirit, hote delat čagod  pametnije i korisnije.  Jur niste inšempijani.

                                  

Marija  Gračaković