Traverša

Se domišljate traverše od vaše none? 

Prva namjena traverše je bila da se zaštiti ispod odjeća ali još i već je služila kao rukavica za ćepat roštijeru iz forna;

Bila je naredna za brisat suze dici i za čistit blatne obraziće. Od kokošinjca, traverša je služila za nosit jaja, a neke pute anke piliće! Kad su došli kakovi gosti, traverša je služila za se skrit spoda nje, ku je bi kakov sramežljiv otrok. Kad je bila zima, nona si je zamotala ruke u nju. Služila je za nosit kumpire i suha driva u kuću. Iz vrta je kao košara znosila sakakove verdure.

Traverša

Na kraju štajuna korištena je za pobiranje palih jabuka z driva; Kad bi iznenada došli gosti, neverovatno je bilo videt kako ta traverša brzo kaliva prašinu; Kad je došlo vrime južine, nona je šla na baladur kako bi strunila traveršu, a muški ča su delali po korti bi znali da moraju poć jist. Nona ju je upotrebila kako bi stavila kolač z jabukon na okno da se hladi, a danas ga stavljamo na okno da se odmrzne…

Pasat će dosta lit da neki izum zamjeni tu dobru staru traveršu 🙂

Elena Damijanić