Mjesec: svibanj 2019.

Uvod va 8.večer od užanci z temun kako se delaju košići,  ka se j održala za Dan Općine Viškovo, 17. aprila, bilo j otpiranje izložbi umjetničkeh slik Branka Janija Kukurina,…

Jušto pred mesec dan, 7. aprila, smo oprli ovisti Škabelin, web-portal na čakavskemu zajiku. Veli strah je bil: će to ki čitat, koliko judi danaska opće zanima kako se je…

Krulja / kruljina je kljasta, sakata osoba, hrom, kljakav / kljakavac, krivonog, šepav. Un ali ona ča vozi nogu za sobun. Moglo bi se reć i brižan čovik, jedna noga…

                       Teta Marija Marčejica je od dela. Ima sake sorti blaga: koze, prasci, kokoše, purani, kunelići… S toliko blaga ni ni čudo ča nikad nima vremena za počinut, al’ delat…

Od smrti Ivana Grohovca Riječanina pasalo je 105. let. Va programe 27 susešćin EPK2020, Drenova organizira Grohovčevu večer, sredu 8. maja na 20 ur va Zavičajnemu muzeju Drenova. Ivan Grohovac…

Bilo je to pred više od 300 let, ma sejeno je lepo neš od tega znat: va Volosken su hijadu sedansto i nekega leta Vološćani živeli jušto va trejset i…

Dve su štorije ke smo našli, a ke povedaju kako j’ nastala Zvoneća. Jena govori, a morda je to i istina, kako j’ nekoliko pastiri z Rukavca svojni šlo z…