Mjesec: svibanj 2019.

„Krela nima,a leti. Ča je to?“ (Vrime.) Domislila san se na ovu dičju zagonetku, aš mi se zaparalo (učinilo) da to  sakramensko vrime za pravu istinu i bez krel –…

Pasanu šetemanu su počela predstavjana Projekta ST4ALL, (Sports training for all), prvo va Plavačkemu klubu “FORCA”, a onda ovu šetemanu va Zdravoj butege i va sportskeh klubi judi z invaliditeton….

Radovan Tadej ovu šetemanu nan poveda o ten kako se po domaću reče za slabašnega čoveka. Ma je našal neš interesantno, aš se koren besedi z naslova more nać va…

S početka 20. stoleća na vodu se užalo čekat kot na spas, aš ni bilo gumi za polevanje kako ni špine. Ivo Jardas lepo je opisal kako je to nekad…

Sobotu, 18. maja na 8 ur je va Kostrene promocija CD-a Katje Budimčić “Škalin, dva do oltara”. Poznata MIK-ovka nastupa va Narodnoj čitaonice Kostrena Sv. Lucija. Ulaz se ne plaća….

Ovo vreme ubilo je saki žar va šćurkeh, a jušto su bili počeli kantat. Ma evo ga, sad će oni opet… A kade zapravo bivaju, i ča o njimi naši…

MARINIĆI – Lepo druženje z pogledon pozitive bilo je sredu pul Marinić, kade je va prepunoj knjižnice održana prva promocija novega romana Tatjane Udović, mag. cult. „Pogled pozitive“ i oprta…

Va Škabeline imamo puno kastavskega zajika, neš zlobinjarskega, kapić gromiškega, pak ovaj žminjski još nismo imeli. Štoriju su si bi reć već čuli, ma ovako izvornu morda ne: Kad je…

Kulturno umjetnička udruga Sklad z Bakra pozivje na susret “Dobro nan prišli va Bakar”, sobotu 18. maja na 7 ur večer va Dom kulture “Matija Mažić” va Bakre. Na susret…