Pumpjerske štemi va Varaždine

Muzej hrvaskega pumpjerstva imet će izložbu Vatrogasni amblemi,mali simboli velikih heroja al po domaću Pumpjerske štemi,mići znaki veleh junaki, na koj će naš poznati skupjač Damir Trinajstić pokazat del svoje zbirke pumpjerskeh štemi.

Svečano opiranje izložbe je 5. 6. 2019. na 6 ur zapolne va Muzeje hrvaskega vatrogastva va Varaždine, Ulica Baruna Trenka 44.

Štemi su znaki sake vatrogasne kumpanije. Storene su od robi i nose se najveć na rukave od uniforme pumpjera. Nan pokažuju kako se kumpanija zove, za ča je, o povjesti mesta z keha prihaja. Interesantan svet pumpjerskih štemi nan pokažuje profesionalni opatijski pumpjer Damir Trinajstić, ki dela va JVP Reka, član je DVD-a Opatija, i sen poznati kolekcionar od oveg drageh pumpjerskeh predmeti.

Va zbirke mu je već lego 7.000 razneh oznaki z okole sto zemaj, a tu je sega, od pumpjerskeh štemi, do štemi drugeh spasilačkeh kumpanij i znaki od zvanja i funkcij.

Saka pumpjerska kumpanija va svete ima svoju štemu, ka govori z čen se jušto bave. Tradicija je da pumjeri va celen svete menjaju štemi z drugemi pumpjeri kad ih trefe al jin pridu va gosti. Kad se pumpjer vrne z puta, Damir će ga zajeno pitat: “Si mi prnesal ku štemu?”

Glavni vatrogasni zapovjednik, Slavko Tucaković na usavršavanju u Ratnoj školi

Pridite na izložbu, ako vas pumpjerske štemi zanimaju, pa ćete doznat već od grčkeh zračneh pumpjerskeh kumpanij, od pumpjeri z Iraka, Kirgistana, Kirgistana, Butana, Farskih Otoka, od kumpanij za spas z zrušeneh kuć, od pumpjerskemi kumpanijami z pasi i još čuda tega s pumpjerskega živjenja. Izložba je oprta celo leto, do 30. 9. 2019.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *