Sensova

Jelenina nan je pasala, ma Sensova neće. Blagdan Sensova je deset dan pred Duhovun. Za Sensovu je nekad užalo bit dosta teplo, a ovo leto ćemo videt. Evo ča od Sensovoj poveda Ivo Jardas.

O Sensove j’ već dosta teplo, kaški zilezu na sunce. Zato se judi boje, da kaškina kega ne šćopi, a utinut decu, aš mala deca bosa ždabaju po vane. Oni frkolasi, ki kravi pasu, sakuda bosi tavune i skaču, pak su vavek na rezike, da jih uji kaška.

Na viliju Sensovi pul Marčeji j’ užanca da skuhaju suhi prašći zajik. Na Sensovu jutro natašće najprvo pastir poji kušćić tega zajika, onput deca i si va kuće.

Judi veruju, da ki na Sensovu jutro natašće poji kušćić kuhanega prašćega zajika, da ga ne će v lete kaška ujist. Ako se pak ta nesreća pripeti, da ta nesnaga kega šćopi, ne će ga tako jako bolet. Ako j’ na Sensovu pojal kušćić kuhanega prašćega zajika, ne će mu se jezit.

Va Dolnjoj Škurinje j’ crekvica na čast Sensovi. Jutro j’ tamo maša, a za polnen je va Škurinje tanac, a tr pres tanca va Kastafšćine niš ne pasa.

Ivo Jardas, “Kastavština”