Va Kostrene j’odzvanjalo “ča”

KOSTRENA – Čakavski susreti va Kostrene ovu šetemanu su publiku nasmeli do suz, i ganuli do kraja. Još je ustala samo subota, kad na 8 ur večer počinje promocija CD-a Katje Budimčić.

Veli uspjeh imela j’  „Naša štorija“  ku su napisale Branka Kržik Longin i Željka Egredžija, kratka i vrckava predstava, ka prikaživa jedan običan dan jedne obične današnje kostrenske familje, ka je suočena z semi problemi današnjega društva i življenja va našeh krajeh. Dramska kumpanija Katedre Čakavskog sabora Kostrena i ovisti put je svojun glumun prvega dana susreti oduševila i nasmela publiku do suz.

Naša štorija

Za suze od smeha krivi su bili Vjekoslav Bakašun, Branka Kržik Longin, Andjelka Rasol, Katarina Margan, Ani Radolović, Franjo Božinović, Igor Rubinić, Veronika Cortesi, Lovro Vranić, Vali Linić i Željka Egredžija, ka je Štoriju i režirala..

 „Moj kantunić svita” , s ken su se utorak nastavili Čakavski susreti va Kostrene, parićal je  Dječji vrtić „Zlatna ribica” Kostrena , a uz njih, ki su bili glavni,  sudjelovali su dječji vrtićiRIJEKA“ CPO TURNIĆPPO „KRNJEVO“, Rijeka, „VIŠKOVO“, Viškovo,  „BAMBI“, Škrljevo, Bakar, FIJOLICA“ , Bakar, i “GROBNIČKI TIĆI“, Čavle.  Se skupa je nastupilo  105 dice, keh je parićalo za nastup 12 mentori. Uru vrimena programa pasalao je za čas, a  va Čitaone je odzvanjalo naše ČA.

Sredu su nastupila deca z Osnovne školi Kostrena, i njihi gosti. Program pod imenon „Ča bimo mi bez ča“   počel je na 6 ur večer.  Uz domaćini, va programu su  sudjelovale osnovne škole PEĆINE, Rijeka, ZVONKA CARA, Crikvenica,ČAVLE, Čavle, JELENJE DRAŽICE, Dražice, GORNJA VEŽICA, Rijeka, NIKOLA TESLA, Rijeka, JURJA  KLOVIĆA, Tribalj i MALINSKA z Malinske. Va programu je sudjelovalo 114 učeniki, keh je za nastup parićivalo  18 mentori. 

Puna dvorana va Narodnoj čitaonice va Kostrene

Ovo je 13. leto za redon da Katedra Čakavskog sabora Kostrena organizira Čakavski susreti. Ovo leto su poćeli 13. maja , a finit će 18. maja. Manifestacija okuplja više stotin sudioniki, od najmlajeh- dičice z vrtići, pa dice z osnovne škle, pa do oneh jako “zrele” dobi.a sen je zajedničko- ljubav za domaću besedu i briga da se ne pozabi naše ča.   

Si dani ulaz je besplatan, a se ovo Katedra ne bi bila mogla storit da ni financijske pomoći Općine Kostrena i Primorsko -goranske županije, pa se nadamo da će tako i  k letu bit.

Željka Egredžija