Mjesec: travanj 2019.

I nečakavcun su opće poznate one čakavske, gervajsovske minijature: kućice, suzice, zidići, krovići, vrapčići, dolčići, lešice, ženice, cestice, putići, rečica, dečica, urice! I ne samo da su dolčići, rečica i…

Ova štorija Vlaste Sušanj Kapićeve govori o dele o ken se više muči lego govori, a bež njega ne bi bilo ni sveta, ni veka. Ako je kemu neugodno, neka…

Čakavski šamar ali pljuska je zaušak / priušak, okljepuh, triska, ćepa, fliska, žventula, klepuha / kljepuha, halopa / halupa, žlepa / žljepa, žberla, žlofrnica… Davat nikome šamare bilo bi z…

Va Kastafšćine imaju Mali Božić, a imaju i Mali Vazanj. Kastavac jako rad dela. Bilo j’ nekada takoveh delavac, ki nisu bili kuntenti na dele, kade se ni jako delalo….

Na početku Čakavskoga besedarija provat ćemo  dopovidat čitateljun čagodre o besedi govorčin! Najme, današnji čakavci su najvećin delun Mediteranci, po tomu baštiniki sredozemnog kulturnog kruga, ma i temperamenta. To se…

Va vreme kad se govori od ukidanja i spajanja mićeh školi, kade ni dosta dece pa se grijanje i struja preveć plaća, knjige od starine nan povedaju da se povjest…

Va Frankopanskemu kaštelu na Kamplinu va grade Krke sredu, 24.4. na 5 i pol zapolne će se govorit od Frankopanima na Krke. To je jena od točak kulturno-turističkega puta “Puti…

Sobotu, 27.4. i nedeju, 28.4. va Leprince je Markova. Samanj, vitezi, Žbravada fest, Triestinka show, predstavi i tanac, ma saki bi ča za se našal. Samo se rabi spravit pa…