Napisal: Josip Orlando Hrvatin Pasjak – kratak opis toponimi Reču da slika govori više ud besed. Na goranju sliku je su jimena toponimi okoli sela kako njin reču seljani. Petar…

Kreće MIK! Večeraska, na devet ur, Ljetna pozornica Opatija! Karat još je, COVID potvrde van ne rabe, hote te naše lepe melodije poslušat na friški opatijski zrak! Ovo leto četverodnevna…

  Piše: Marija Gračaković „Jimaš facolić“? (maramica, rupčić),  pitala bi me mat skoro sako jutro kada san bila spravna za poć u školu. Šempre  nisan jimila pa bin se bila tornala da…

Piše: Josip Orlando Hrvatin Udolina u ku je mesto Šapljane jima niske brižiće. Najviša prapovijesna Gradina još ud železnega doba bila je važna i Rimljanon, kot i Gradina Pasjak. Visoka…

  Piše: Marinko Pilepić  Dol va Kastafčine reču za veli i gumbok dolčinu. Na dne Dola su najveć ravni za kosit, a va nekeh i lehi. Jedan dol ima i…

Piše: Marija Gračaković Mogla bin se škometit (kladiti) da čudo vas ki ovo čitate ne zna ča znači beseda deštin ku san u naslov klala. Ni letrat van neće čudo…

Piše: Darinka Martinčić Užanca je od vavek i potreba, najme va sele, imet pul kući i par mačak aš da kade je dih od mačka tamo miši nete. Mi imamo…

“Mali princ” autora Antoinea de Saint-Exuperyja dobil je svoju čakavsku verziju: Mali princ je do sada preveden na više od 300 svetskeh zajik, a prodan je va već lego 80 milijuni…

J.O Hrvatin: Kemu neće srce zajigrat kada čita ove crtice, izreke i stare viže, posebno onin kisu hodili z Mun i Žejan na šapljanski štacjon, ali samo čez goru, po…

Jubilarna deseta ČA-čitalnica će se održat subotu, 19. 6. 2021 na 19 ur va Kuće Klović va Grižah, Vinodol. Tako gre naprvo tradicija z Kastva, natjecanje va čitanje proznih teksti…