Piše: Marija Gračaković             Prvo značenje besede librića od spomeni  (spomenara) partilo je, moglo bi se reć u niš, u nigdinu. Današnji mladi ne znaju ča je to. Njihovu će…

Piše: Slavica Car Va našeh krajeh postoji puno štorj ke su se prenosile z kolena na kolena, a pravili su nan jih naši stari. Tako  i ova štorija od bure…

Piše: Darinka Martinčić Moji stareji, a za seh drugeh doma Obadva su rojeni va kmetskeh familijah. Nono, Leprinčan, na našoj starine pul Ćukoveh va Zagrade.  Nona je bila Halubajka, Antićeva…

Piše: Marija Gračaković Skoro kako Milena zi Dujmićeve pjesme „Rano jutro pola šest …“  ja se stanen. Jutro je moj najlipči del dana, ako ono lipo pošne – celi će…

Hodin, voja me vuče da gren do stare nonine kuće. Već let kuća stoji prazna i niki ju ne obajde, komać čekan da je vidin i vrnen stari spomeni. Skrenula…

Erik Golubović, Lucija Mičetić, Antonia Kalac i Željko Ćiković zibrani su za naj-čitači čakavske besedi na ovoletnjoj ČA-čitalnice. Va čitanje po domaći natjecal se j’ 51 mići i veli čitač,…

Piše: Marija Gračaković Dragi moji, danaska ću van pravljat štorije od jene lipe besedice, a to je mirakul. Besedu smo prijeli od latinskoga jezika u ki miraculum znači čudo, čudnovati…