Piše: Marija Gračaković Čudo je vrimena pasalo, pa više ni ne znan kadi i od koga san čula/pročitala ovu „mudrosnicu“, a ona re ovako: „Kad opanjak postane postol, misli da…

Majevica je prva nedeja va maje. Za Majevicu je vavek već se zeleno, lepo teplo i se va jeneh rožicah da je lepota to videt. Tako su magar govorili naši…

Štoriju od živjenja va sele Diraki, jenen od najmanjeh i najstarejeh sel va Kastavšćine, napisal je Jakov Jaša Grbac, učitelj, 1958. leta. Diraki su danas čuda veći lego ča su…

Tatarũnac, ali trnȋčina Puno puti je bil pogovor ud besed da mi u Pasjak rečemo vol, Šapljanci vou, mi ovca, Šapljanci vouca, mi uk, oni vuk, mi tatarunac, a oni…

Starinska jigra „zbijat kozu“ Pasjak  „Zbijat kozu“ ali „jigrat na kozu“ je starinska pastirska jigra ku su jigrali uvčari, kozari, ali volari, doklje su čuvali črede na jusarska pašišća ča…

„Bogatiji od mene nećeš bit, aš ja jiman nikoga ki mi je pravljal štorije.“ Nepoznati autor Pasal je marač, pasal je prvi dan protuleća koga smo nigda, kako školani, jako…

Blagdan Majki božje na dvajset i petega marča va Kastafšćine zovu Marčenica. Deju, da na Marčenicu gre lagnjica va zemju, pak da se zemja stepli. Stari judi nisu kuntenti, ako…

„Dok još zima vlada svijetom Drijen procvjeta žutim cvijetom.” D. Posarić Grda nan je i teška bila ova zima. Meni se je paralo da protuleće ni ne misli pušćat svoji…

Piše: Marija Gračaković             Čudo se besed zi tujih jeziki porivalo u naši čakavski govori (ki su slični, ma se istešo od mesta do mesta, od pajiza do pajiza pomalo…